Liberty có cam kết tái tục hợp đồng bảo hiểm sức khỏe?

Đây là một câu hỏi mà Khách hàng mua hợp đồng mới rất quan tâm. Câu trả lời là Liberty không có trường hợp từ chối tái tục, tuy nhiên cũng không có cam kết tăng phí bảo hiểm sức khỏe theo một mức quy định nào. Hiểu về tái…

Hỏi đáp bảo hiểm sức khỏe Liberty

Trang này trả lời tất cả câu hỏi thường gặp của Khách hàng về 2 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Liberty là MediCare và HealthCare. Các câu trả lời tập trung vào Điều kiện tham gia bảo hiểm, Quyền lợi bảo hiểm, Phí bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm…

Cấp cứu có được hưởng bảo hiểm không?

Cấp cứu chắc chắn được Bảo hiểm sức khỏe Liberty chi trả và không giới hạn số lần cấp cứu trong năm bảo hiểm. Quý Khách hàng luôn quan tâm khi cấp cứu thì phải làm sao, công ty có gọi xe cấp cứu nhanh không, nếu cần vận chuyển…

Bảo hiểm sức khỏe: Phí hàng năm tăng nhiều không?

Phí bảo hiểm hàng năm (hay phí tái tục) sẽ tùy thuộc vào tuổi của Người được bảo hiểm, thực tế bồi thường (claim) của năm trước, chương trình khuyến mãi của Công ty tại thời điểm tái tục và nhiều yếu tố khác. Vì vậy sẽ không biết trước…

MediCare cho cá nhân đã được chấp nhận

Kể từ ngày 24/1/2019, Công ty bảo hiểm Liberty chính thức cung cấp hợp đồng bảo hiểm sức khỏe MediCare gói M3 và M4 cho Cá Nhân từ 18 tuổi đến 34 tuổi, đồng thời trẻ em dưới 2 tuổi có thể tham gia hợp đồng với Cha hoặc Mẹ…

Yêu cầu khám sức khỏe trước khi mua bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe Liberty có thể yêu cầu một số Khách hàng khám sức khỏe theo chỉ định trước khi cấp hợp đồng bảo hiểm. Dưới đây là những trường hợp có yêu cầu khám sức khỏe trước khi mua bảo hiểm, điều kiện bồi hoàn chi phí khám,…