Bảo hiểm Thai sản MyHealth

Bảo hiểm Thai sản MyHealth Việt Nam

Bảo hiểm thai sản MyHealth là một gói mở rộng của BHSK Quốc tế MyHealth. 3 quyền lợi chi trả đặc biệt cao: 116 – 186 – 350 triệu đồng. Bạn có thể lựa chọn nơi sinh em bé tại Việt Nam + Đông Nam Á + Châu Âu hoặcToàn Cầu. Quan trọng hơn cả bạn có quyền lựa chọn Hợp đồng Cá nhân hoặc Gia đình và được bảo hiểm trọn đời nếu định cư ở nước khác.

Đọc tiếp “Bảo hiểm Thai sản MyHealth”

Bảo hiểm bệnh đặc biệt

Bảo hiểm bệnh đặc biệt

Bệnh đặc biệt là các bệnh nằm trong danh sách loại trừ của hầu hết sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hiện nay. Chỉ riêng Liberty là không có định nghĩa bệnh đặc biệt trong quy tắc bảo hiểm, vì vậy chỉ có Liberty bảo hiểm bệnh đặc biệt cho người tham gia bảo hiểm.

Đọc tiếp “Bảo hiểm bệnh đặc biệt”