Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

So sánh Bảo hiểm Ung thư

Home  /  Bảo hiểm Ung thư CancerCash  /  So sánh Bảo hiểm Ung thư

So sánh Bảo hiểm Ung thư

Khi quyết định tham gia bảo hiểm bệnh ung thư, ngoài quyền lợi và mức phí bảo hiểm, Quý Khách hàng cần hiểu rõ về phạm vi bảo hiểm, các điều kiện và quy tắc quan trọng của sản phẩm bảo hiểm. Bảng so sánh bảo hiểm ung thư dưới đây sẽ chỉ rõ những điểm tương đồng và khác biệt mà Quý Khách hàng nên cân nhắc cẩn thận.

 Những điểm tương đồng

Bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash và các sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư khác tại Việt Nam có những điểm chung nổi bật sau:
• Số tiền bảo hiểm được chi trả 1 lần ngay sau khi có chẩn đoán bệnh.
• Phí bảo hiểm được tính theo độ tuổi và giới tính.
• Phí bảo hiểm có thể được xem là rất thấp so với số tiền bảo hiểm tương ứng, vì vậy rất thích hợp cho hầu hết Khách hàng.
• Quyền lợi bảo hiểm được tự động tái tục theo chu kì bảo hiểm.

Những điểm khác biệt

Để lựa chọn sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư phù hợp nhất với nhu cầu cầu của mình, chắc chắn Quý Khách hàng sẽ quan tâm những điểm khác biệt giữa các sản phẩm trên thị trường hiện nay. Những so sánh và thông tin ngay dưới đây sẽ đặc biệt hữu ích cho Quý Khách:

1. Khác biệt về loại hình Hợp đồng bảo hiểm

Không phải Quý Khách hàng nào cũng biết rằng có 2 loại hình Công ty bảo hiểm là Công ty bảo hiểm Phi nhân thọ và Công ty bảo hiểm Nhân thọ. 2 loại hình công ty này sẽ cung cấp 2 dạng Hợp đồng bảo hiểm khác nhau là Hợp đồng bảo hiểm Phi nhân thọ và Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Loại hình của hợp đồng bảo hiểm (Phi nhân thọ hoặc Nhân thọ) sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến toàn bộ nội dung của sản phẩm bảo hiểm ung thư.

Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm ung thư gồm có:
1. Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam – Sản phẩm: Liberty CancerCash
2. Công ty bảo hiểm Bảo Việt – Sản phẩm: BaoViet K-Care

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm ung thư gồm có:
1. Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam – Sản phẩm: FWD Sống khỏe – Bảo hiểm bệnh ung thư
2. Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam – Sản phẩm: Vita – Lá chắn vàng

2. Khác biệt về Quyền lợi và Phạm vi bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm Khách hàng có thể lựa chọn (Gói bảo hiểm):
Liberty: 
250/500/750 triệu đồng
Bảo Việt: 292,5/585/1.170 triệu đồng
FWD: 100/200/300 triệu đồng
Generali: 100/200/300/400/500 triệu đồng

Số tiền bảo hiểm được chi trả khi phát hiện bệnh ung thư:
Liberty: 
Toàn bộ
Bảo Việt: Tùy giai đoạn bệnh
FWD: Toàn bộ
Generali: Toàn bộ

Các giai đoạn bệnh ung thư được bảo hiểm:
Liberty: 
Tất cả giai đoạn
Bảo Việt: Phân biệt 2 giai đoạn: sớm và trễ
FWD: Tất cả giai đoạn
Generali: Tất cả giai đoạn

Thời gian chờ kể từ ngày hiệu lực hợp đồng:
Liberty: 
90 ngày
Bảo Việt: 180 ngày (đối với ung thư  giai đoạn sớm) và 90 ngày (đối với ung thư giai đoạn trễ)
FWD: 90 ngày
Generali: 90 ngày
(Thời gian chờ nghĩa là: trong khoảng thời gian này nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả.) 

3. Khác biệt về độ tuổi tham gia bảo hiểm

Độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm:
Liberty: Từ 1 tuổi đến 54 tuổi. Khách hàng được tái tục đến 74 tuổi.
Bảo Việt:  Từ 16 tuổi đến 55 tuổi. Khách hàng được tái tục đến 75 tuổi. 
FWD: Từ 18 tuổi đến 64 tuổi. 
Generali: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi (đối với hợp đồng 5 năm), từ 18 tuổi đến 60 tuổi (đối với hợp đồng 10 năm) . Tuổi bảo vệ tối đa: 70 tuổi.

4. Khác biệt về Thời hạn hợp đồng và Phí bảo hiểm

Thời hạn hợp đồng và định kỳ đóng phí:
Liberty: 1 trong 2 hình thức:
1. Thời hạn hợp đồng: 1 năm – Định kỳ đóng phí: 1 lần
2. Thời hạn hợp đồng: 5 năm – Định kỳ đóng phí: 1 lần
Bảo Việt: Thời hạn hợp đồng: 5 năm – Định kỳ đóng phí: hàng năm
FWD: Thời hạn hợp đồng: 5 năm – Định kỳ đóng phí: hàng năm
Generali: 1 trong 2 hình thức:
1. Thời hạn hợp đồng: 5 năm – Định kỳ đóng phí: hàng năm 
2. Thời hạn hợp đồng: 10 năm – Định kỳ đóng phí: 1 lần

Thay đổi Phí bảo hiểm hàng năm:
Liberty: Phí bảo hiểm tính theo khung tuổi, không thay đổi khi tái tục hợp đồng nếu tuổi của Người được bảo hiểm vẫn nằm trong khung tuổi cũ
Bảo Việt: Phí bảo hiểm áp dụng năm đầu tiên và có thể được điều chỉnh cho năm tiếp theo
FWD: Phí bảo hiểm mỗi năm không đổi trong thời hạn hợp đồng
Generali: 
1. Hợp đồng 5 năm: Phí bảo hiểm thay đổi theo năm 
2. Hợp đồng 10 năm: Phí bảo hiểm được tính 1 lần cho 10 năm. 

Giá trị hoàn lại:
Liberty: Không có giá trị hoàn lại.
Bảo Việt: Không có giá trị hoàn lại.
FWD: Không có giá trị hoàn lại.
Generali: 
1. Hợp đồng 5 năm: Không có giá trị hoàn lại.
2. Hợp đồng 10 năm: Hoàn lại 100% phí bảo hiểm khi hết hạn hợp đồng và Người được bảo hiểm không mắc bệnh ung thư. 

Ví dụ Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm dưới đây là thông tin tham khảo cho trường hợp:
• Người được bảo hiểm: Giới tính nữ, 30 tuổi
• Số tiền bảo hiểm lựa chọn: 300 triệu đồng hoặc tương đương   
Liberty: Số tiền bảo hiểm: 250 triệu đồng – Phí bảo hiểm: 685.000 đồng/năm đầu tiên
Bảo Việt: Số tiền bảo hiểm: 292,5 triệu đồng – Phí bảo hiểm: 675.675 đồng/năm đầu tiên
FWD: Số tiền bảo hiểm: 300 triệu đồng – Phí bảo hiểm: 798.000 đồng/năm đầu tiên
Generali: Không có thông tin.

5. Khác biệt về Quy tắc và Điều khoản bảo hiểm bệnh ung thư

Bộ Quy tắc và Điều khoản bảo hiểm là phần quan trọng nhất đi kèm với Giấy chứng nhận bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm ung thư. Mọi quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm và Công ty bảo hiểm đều được nêu rõ trong Bộ Quy tắc này và được Bộ Tài chính thẩm định và công nhận. Vì vậy, Quý Khách hàng nên dành thời gian để đọc và hiểu rõ những điều khoản bảo hiểm trước khi tham gia bảo hiểm bệnh ung thư  và bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào khác.

Vui lòng tham khảo Quy tắc và điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm ung thư hiện nay bằng cách click vào các link dưới đây:
Quy tắc và điều khoản bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash – Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ Liberty Việt Nam.
Quy tắc và điều khoản bảo hiểm bệnh ung thư BaoViet K-Care – Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt.
Quy tắc và điều khoản bảo hiểm bệnh ung thư FWD – Sống khỏe – Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam.
• Quy tắc và điều khoản bảo hiểm bệnh ung thư Vita – Lá chắn vàng – Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (Không có thông tin).

Kết luận về so sánh bảo hiểm ung thư

Hiện tại chỉ có một số ít công ty bảo hiểm tại Việt Nam đang cung cấp bảo hiểm ung thư với nhiều điểm tương đồng và khác biệt trong từng gói bảo hiểm. Chúng tôi hy vọng những so sánh bảo hiểm ung thư ở trên sẽ giúp ích cho Quý Khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của mình! Xin cảm ơn!

Vui lòng Gởi yêu cầu báo phí để được tư vấn chi tiết về Bảo hiểm Ung thư Liberty CancerCash.

Nguồn thông tin:
baoviet.com.vn
fwd.com.vn
• generali-life.com.vn

Hình ảnh trong trang: Nguồn Internet.
Vui lòng dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trên website này. Xin cám ơn!

Trở về đầu trang