Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Quy trình bồi thường Bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash

Home  /  Bảo hiểm Ung thư CancerCash  /  Quy trình bồi thường Bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash

Quy trình bồi thường Bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash

Quy trình bồi thường Bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash gồm 3 bước:

 1. Gọi 1800 599 998 để thông báo yêu cầu bồi thường.
 2. Cung cấp chẩn đoán ung thư và đầy đủ các chứng từ cần thiết.
 3. Nhận toàn bộ số tiền bảo hiểm sau 15 ngày.

Một số lưu ý quan trọng

Thời gian yêu cầu bồi thường

Khi Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra, Người Được Bảo Hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Người Được Bảo Hiểm phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho Công Ty Bảo Hiểm về việc xảy ra Sự Kiện Bảo Hiểm trong vòng 14 ngày kể từ ngày Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra.

Các mức chế tài

Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Người Được Bảo Hiểm không thực hiện thông báo về sự kiện bảo hiểm trong khoảng thời gian 14 ngày nói trên, Công Ty Bảo Hiểm sẽ có quyền áp dụng một mức chế tài theo tỷ lệ sau đây và khoản chế tài sẽ được tính trên tổng số tiền mà Công Ty Bảo Hiểm sẽ phải bồi thường:

 • Thông báo về sự kiện bảo hiểm sau 14 ngày đến 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm: áp dụng chế tài 10%.
 • Thông báo về sự kiện bảo hiểm sau 181 ngày đến 270 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm: áp dụng chế tài 20%.
 • Thông báo về sự kiện bảo hiểm sau 271 ngày đến 365 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm: áp dụng chế tài 30%.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

 1. Mẫu giấy yêu cầu bồi thường được điền đầy đủ và có chữ ký của người yêu cầu (là Người Được Bảo Hiểm/người thừa kế hợp pháp/người được ủy quyền hợp pháp của Người Được Bảo Hiểm);
 2. Bản gốc của giấy xuất viện;
 3. Bản sao hợp lệ của bệnh án theo quy định của pháp luật có liên quan;
 4. Các báo cáo y khoa;
 5. Kết quả xét nghiệm, chụp chiếu, sinh thiết, tế bào học, Mô Bệnh Học;
 6. Giấy chứng nhận phẫu thuật, xạ trị, hóa trị…;
 7. Đơn thuốc;
 8. Bản gốc hóa đơn và biên nhận; và
 9. Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp phải có công chứng (trong trường hợp tử vong).

Thời hạn yêu cầu bồi thường

Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường phải được nộp cho Công Ty Bảo Hiểm trong thời hạn yêu cầu bồi thường bằng bản chính. Trường hợp không cung cấp được bản chính, có thể cung cấp bản sao có xác nhận của Công Ty Bảo Hiểm hoặc người đại diện của Công Ty Bảo Hiểm sau khi đã đối chiếu với bản gốc. Trong mọi trường hợp, Công Ty Bảo Hiểm có quyền yêu cầu cung cấp bản chính để kiểm tra.

Thời gian chi trả tiền bảo hiểm

Công Ty Bảo Hiểm có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền bảo hiểm trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ theo quy định nêu trên.

Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp hoặc bất đồng về kết quả chẩn đoán Bệnh Ung Thư do người yêu cầu bồi thường cung cấp, Công Ty Bảo Hiểm có quyền yêu cầu Người Được Bảo Hiểm thực hiện lại việc kiểm tra y tế, bao gồm việc cung cấp bằng chứng về bệnh sử, tái chẩn đoán, tái thực hiện các xét nghiệm y tế, chiếu xạ, nếu cần, tại một Bệnh Viện/Cơ Sở Y Tế khác. Các chi phí cho việc thực hiện kiểm tra y tế nói trên đó sẽ do Công Ty Bảo Hiểm chi trả. Tùy theo sự thỏa thuận của các bên và/hoặc theo phán quyết của tòa án có thẩm quyền về kết quả kiểm tra y tế nói trên, Người Được Bảo Hiểm hoặc Người Thụ Hưởng sẽ phải tuân thủ theo kết quả đó.

Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của Người Được Bảo Hiểm cho các chi phí thực tế phát sinh sẽ được bồi hoàn bằng Đồng Việt Nam căn cứ theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam.

Nếu theo yêu cầu của Người Được Bảo Hiểm, các khoản chi phí được Công Ty Bảo Hiểm hoàn trả cho Người Được Bảo Hiểm phải thực hiện bằng chuyển khoản qua ngân hàng, mọi khoản phí ngân hàng phát sinh sẽ do Công Ty Bảo Hiểm chịu, trừ trường hợp Người Được Bảo Hiểm có yêu cầu khác.

Xem thêm:
Quyền lợi bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash: Chi tiết về quyền lợi và Bảng phí bảo hiểm.
So sánh bảo hiểm ung thư: Bảng so sánh bảo hiểm ung thư của Công ty bảo hiểm Liberty và các công ty khác tại Việt Nam.
Quy tắc bảo hiểm: tài liệu chính thức đi kèm hợp đồng bảo hiểm, quy định các định nghĩa, quyền lợi, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

Hình ảnh trong trang: Nguồn Internet.
Vui lòng dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trên website này. Xin cám ơn!

Trở về đầu trang