Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Hồ sơ Bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash

Home  /  Bảo hiểm Ung thư CancerCash  /  Hồ sơ Bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash

Hồ sơ bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash

Dưới đây là các tài liệu liên quan đến Bảo hiểm Ung thư Liberty CancerCash và danh sách các giấy tờ cần thiết khi làm Hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Giấy yêu cầu bảo hiểm Cá nhân và Gia đình

Giấy yêu cầu bảo hiểm Nhóm nhân viên trong Công ty

Giấy yêu cầu bồi thường

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

  1. Mẫu giấy yêu cầu bồi thường được điền đầy đủ và có chữ ký của người yêu cầu (là Người Được Bảo Hiểm/người thừa kế hợp pháp/người được ủy quyền hợp pháp của Người Được Bảo Hiểm);
  2. Bản gốc của giấy xuất viện;
  3. Bản sao hợp lệ của bệnh án theo quy định của pháp luật có liên quan;
  4. Các báo cáo y khoa;
  5. Kết quả xét nghiệm, chụp chiếu, sinh thiết, tế bào học, Mô Bệnh Học;
  6. Giấy chứng nhận phẫu thuật, xạ trị, hóa trị…;
  7. Đơn thuốc;
  8. Bản gốc hóa đơn và biên nhận; và
  9. Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp phải có công chứng (trong trường hợp tử vong).

Xem thêm:
Quyền lợi bảo hiểm ung thư Liberty CancerCash: Chi tiết về quyền lợi và Bảng phí bảo hiểm.
So sánh bảo hiểm ung thư: Bảng so sánh bảo hiểm ung thư của Công ty bảo hiểm Liberty và các công ty khác tại Việt Nam.
Quy tắc bảo hiểm: tài liệu chính thức đi kèm hợp đồng bảo hiểm, quy định các định nghĩa, quyền lợi, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

Hình ảnh trong trang: Nguồn Internet.
Vui lòng dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trên website này. Xin cám ơn!

Trở về đầu trang